ZAGREB | 08.11.2017. | Kraš Auditorium
PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

Naputak o odricanju odgovornosti

Sadržaj

Crvene cipele j.d.o.o. nije odgovorna za poziciju, ispravnost, potpunost ili kvalitetu pruženih podataka. Odštetni zahtjevi u vezi s eventualnom štetom nastalom korištenjem bilo koje od pruženih informacija, uključujući bilo koju vrstu informacija koje su nepotpune ili netočne, bit će nevažeći. Dijelovi stranica ili kompletno izdanje podložni su promjeni od strane Bizolovke j.d.o.o. bez posebne prethodne najave.

Pozivanje na sadržaj i linkovi

Ako nije prethodno upoznata s netočnošću ili ilegalnošću, Crvene cipele nije odgovorna za štetu nastalu korištenjem sadržaja stranica na koje se pozivaju druge stranice ili mediji. Crvene cipele nije odgovorna za sadržaj koji korisnici stranica sami unose putem formulara na stranicama (newsletter, mailing liste, nagradne igre i slično).

Copyright

Crvene cipele j.d.o.o. je vlasnik cjelokupnog sadržaja koji se nalazi na domeni prowomanconference.eu, što uključije programske kodove, slike i ostale vizualne elemente kao i tekstualne informacije bilo kojeg tipa.

Namjera Bizolovke je neobjavljivati materijal zaštićen copyrightom, a ako to nije moguće, objavljivati izvor materijala i naziv autora navedenog materijala.

Dupliciranje ili korištenje informacija s ovih stranica u drugim materijalima nije dopušteno bez prethodne najave i odobrenja Bizolovke.

Postavljanje linkova na web adrese iz domene prowomanconference.eu na drugim web stranicama dozvoljeno je bez posebne suglasnosti Bizolovke.

Privatnost i zaštita podataka

Ako na stranicama postoji mogućnost unosa privatnih informacija, korisnici ih unose dobrovoljno. Crvene cipele neće ni na koji način objaviti privatne podatke o korisnicima ili ih prodati trećoj strani. Ako postoji neizbježna potreba za objavljivanjem privatnih podataka (npr u rezultatima nagradnih igara), podaci će biti objavljeni u obliku nedostupnom internetskim robotima i pretraživačima, a umjesto e-mail adresa biti će objavljeni drugi identifikacijski podaci ili aliasi.

Zakonska vrijednost ovog naputka

Ovaj se naputak smatra dijelom publikacije internet stranica s kojih ste na njega upućeni. Ako dijelovi ili posebni uvjeti korištenja ovog naputka nisu legalni ili točni, sadržaj ostalih dijelova ostaje neuvjetovan tom činjenicom.